Nomfundo Moh – Uthando Lunye

Nomfundo Moh – Uthando Lunye mp3 download free lyrics

Nomfundo Moh – Uthando Lunye mp3 Download free

Just when we thought we had seen it all, award winning Mzansi vocalist Nomfundo Moh decides to perfects her light on the industry as she gifts fans a new 2023 song titled Uthando Lunye alongside it’s lyrics. Download below and enjoy.

VERY HOT: Nomfundo Moh – Kusengakhanya

“Uthando Lunye” have been standing as the song of the year for many music lovers for long, and will serve as the first track from the youngster this year as he explains the reason why he slowed down from releasing music. The track was sniffed off his just released 2023 mini album project titled “Ugcobo Album” which will house about 6 tracks in all and connects with other top artists in the country.

Stream, and share “Uthando Lunye”. Don’t forget to drop your comments below.

Nomfundo Moh – Uthando Lunye Download MP3

DOWNLOAD Audio file

Lyrics:

[Chorus]
Uthando lunye
Nalapho ingekho’ iqhude k’yasa
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (Vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele

[Verse 1]
Ngizwa umunye ngaphakathi
Enhlizweni konakele konakele
Lingcinga ngempumelelo ziphelele eh
Ziphelel’ emoyeni
Zona ziphelel’ emoyeni
Ontanga bayanqoba, mina ngilindeni?
Ngab’ eyam’ imithandazo iyafinyelela kuBawo?
Oh Bawo ngiyazikhulekela
Nalo omamele lengoma ingomso libe ngcono

[Chorus]
Uthando lunye
Nalapho ingekh’ iqhudе k’yasa
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (Vuk’ uzithintithe phеla)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele
Uthando lunye
Nalapho ingekh’ iqhude k’yasa
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (Vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele

[Verse 2]
Utalatiya lazakwenu
Litshel’ ukuthi “Akukubi kuwe ngaleyo ndlela”
“Phanda, phusha and bekezela”
Bambelela s’yajika
Silengcola ye themba
Bambelela s’yajika
Impumelel’ iyasibiza nathi
Singo (SingoThandiwe)
Igama singo (Igama singoNqobile)
Konk’ okuhle kuyalindwa
Ngicel’ isibindi sokulinda
Ngiyakholwa nginobizo
Sabelo ngithungathe nam’

[Chorus]
Uthando lunye
Nalapho ingekh’ iqhude k’yasa (Ayy ah ooh)
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ (Thabath) uhlaka lwakho uhambe (Vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele (Zimisele)
Uthando lunye
Nalapho ingekh’ iqhude k’yasa (One lo-lo-lo-lo-love)
Kuyez’ okwakho oh (One lo-lo-lo-lo-love)
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (Thabatha)
(Vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele

Leave a Reply

%d bloggers like this: